W ubiegłym roku deficyt finansów publicznych nie spadł poniżej 3 proc. PKB. A jest ryzyko, że to będzie więcej niż 3,3 proc. – mówi Mateusz Szczurek, minister finansów

Czy pomysł przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka dotyczący kredytów we frankach jest do zaakceptowania?

Banki i ich klienci, a nie rząd czy ministerstwo, będą akceptowali ten pomysł. Zaprezentowany schemat restrukturyzacji kredytów, który miałby funkcjonować w indywidualnych przypadkach, wpisuje się w zadeklarowane przez nas prace dostosowująca prawo podatkowe tak, by pozostało ono neutralne dla klientów i banków decydujących się na zmianę zapisów umownych kredytów mieszkaniowych. Jednak jeśli miałoby to być rozwiązanie systemowe, z którego korzystałaby duża część klientów w jednym momencie, to wymaga ono jeszcze doprecyzowania.