Komisja Nadzoru Finansowego chce uzdrowić rynek ubezpieczeń bankowych, m.in. polisolokat czy umów zawieranych przy udzielaniu kredytu. Projekt jej wytycznych nakazuje bankom ujawnianie prowizji, jakie otrzymują za ich sprzedaż od zakładów ubezpieczeń. Proponuje też, by zastąpić większość ubezpieczeń grupowych umowami indywidualnymi.
Rekomendacja KNF w sprawie bancassurance ma wejść w życie już w listopadzie 2014 r. Tyle że nie jest jeszcze gotowa.
Problemy z ubezpieczeniami bankowymi trwają od dawna, ale nasiliły się – w kontekście polisolokat – w ciągu ostatnich dwóch lat. Podczas konferencji „Bancassurance – Rekomendacja U – szanse i zagorożenia” eksperci rozmawiali o propozycjach KNF. Spotkanie zorganizował rzecznik ubezpieczonych, który propozycje komisji ocenia pozytywnie, podobnie jak rzecznik praw obywatelskich i Federacja Konsumentów. Cieszy zwłaszcza metoda na wyeliminowanie konfliktu interesów: zgodnie z rekomendacją bank będzie musiał walczyć o roszczenia klienta wynikające z umowy ubezpieczenia, a w razie braku działań będzie zobowiązany scedować na niego te prawa, tak by sam mógł ich dochodzić.