Ten proces może wstrząsnąć branżą ubezpieczeń w naszym kraju. W jego konsekwencji tysiące polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym może zostać unieważniona, a ich właściciele będą mogli domagać się od towarzystw ubezpieczeniowych zwrotu wpłaconych przez lata składek wraz odsetkami.

W bardzo niekorzystnym świetle może też postawić Komisję Nadzoru Finansowego, która przez lata nie reagowała, gdy na jej oczach wiele nadzorowanych przez nią towarzystw ubezpieczeniowych prowadziło nielegalną działalność.

A chodzi o proces, który na początku czerwca rozpocznie się w Warszawie. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma ponownie rozpatrzyć sprawę przeciwko firmie HDI Gerling Życie. Jej klient domaga się unieważnienia stosowanych przez nią wzorów umów ubezpieczenia na życie z funduszem.

Sąd Apelacyjny, który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia, zasugerował, że umowy ubezpieczeniowe tego typu są nieważne, a firmy, które je sprzedawały, działały niezgodnie z prawem, bo jako towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogły oferować produktów inwestycyjnych.

WIĘCEJ czytaj w czwartkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej"