Eksperci są zgodni: liczba stacjonarnych placówek będzie sukcesywnie spadać. Przyczyn tego zjawiska jest kilka. To fuzje, zmiany w strategiach zarządzania oraz rozwój usług oferowanych przez internet.
Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że sieć placówek bankowych w naszym kraju w ubiegłym roku zmniejszyła się o ponad 100 oddziałów.

Nierentowne oddziały czas zamknąć