Od dzisiaj użytkownicy aplikacji płatniczej IKO oferowanej przez PKO BP mogą wypłacać gotówkę z bankomatów sieci Euronet. Po kilku miesiącach prac wreszcie udało się udostępnić urządzenia tej firmy osobom korzystającym z aplikacji.
– Dzięki temu liczbę maszyn, w których można podjąć gotówkę, używając telefonu, udało się podwoić do ponad 6 tys. – mówi Wojciech Bolanowski, dyrektor pionu bankowości elektronicznej w PKO BP. To oznacza, że niemal co trzeci bankomat w Polsce jest już otwarty dla korzystających z płatności mobilnych tego banku.
Euronet to największa sieć w Polsce. Posiada ponad 3 tys. urządzeń. Wcześniej użytkownicy IKO mogli korzystać jedynie z ok. 3 tys. bankomatów należących do PKO BP.
Aplikacja płatnicza IKO jest na rynku od marca ub.r. Od tego czasu aktywowało ją ponad 110 tys. klientów. Przy jej użyciu można nie tylko wybierać pieniądze, ale także płacić w sklepach korzystających z terminali firmy eService. Największym konkurentem IKO jest aplikacja PeoPay Pekao. To rozwiązanie umożliwia dokonywanie płatności w placówkach handlowych i usługowych, dysponujących terminalami płatniczymi Pekao oraz w sklepach Biedronki. Pozwala również na wypłacanie gotówki z bankomatów banku. Obecnie z PeoPay korzysta ok. 50 tys. osób. Obie aplikacje należą do najnowocześniejszych rozwiązań tego typu w Europie.