Jaki charakter będzie miała pomoc? – Porównywałbym to do mechanizmu pożyczki – wyjaśnił prezes.

Jesienią depozyty członków SKOK-ów zostaną objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Natomiast – jak wynika z wyjaśnień Rafała Matusiaka, depozyty w SKOK-ach nie są już ubezpieczone przez TUW SKOK.

Liczba członków SKOK

Liczba członków SKOK

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

– Nad bezpieczeństwem depozytów SKOK-ów czuwają obecnie trzy mechanizmy: fundusz stabilizacyjny Kasy Krajowej, możliwość dokonywania już w tej chwili ingerencji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz możliwość wsparcia o charakterze płynnościowym ze strony NBP. – wymienia prezes.

Na niedzielnym walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej nie dostosowano jej statutu do ustawy o SKOK obowiązującej od października ubiegłego roku. Zmianom sprzeciwiły się mniejsze kasy, głównie z południa Polski. Z blisko 15 propozycji zarządu przeszły dwie: skrócenie kadencji rady nadzorczej i zmiany dotyczące dokumentacji wymaganej przy przystąpieniu kasy do Kasy Krajowej.

– Czekamy na ruch KNF w sprawie statutu – stwierdził Marek Rosiński, prezes SKOK Wyszyńskiego. Wskazał, że nie przeszły także zmiany ograniczające obciążenia kas wobec krajówki (np. likwidacja funduszu reklamowo-promocyjnego czy składki zwyczajnej).

– Wysłaliśmy do KNF statut z naszym wnioskiem o zatwierdzenie 24 kwietnia. Do dziś żadnej odpowiedzi w tej kwestii nie mamy – powiedział Rafał Matusiak.

Władze Kasy Krajowej poinformowały także, że w piątek prezydent Bronisław Komorowski zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego niektórych przepisów nowej ustawy o SKOK. Chodzi o przepisy o przejmowaniu i likwidacji kas. Prezydent chce, by TK wypowiedział się, czy dopuszczalne jest przejęcie części majątku SKOK-u przez bank poza kontrolą niezawisłego sądu.