System SKOK dostanie wsparcie zza oceanu. Będzie mógł liczyć na co najmniej 100 mln dol. od amerykańskich unii kredytowych – zapowiedział Rafał Matusiak, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. – Przewidujemy, że będziemy tę pomoc przeznaczali na zobowiązania podporządkowane w celu przyspieszenia dobudowy kapitału w spółdzielczych kasach i jeśli zajdzie taka potrzeba, także na pomoc o charakterze płynnościowym – ujawnia prezes kasy krajowej.

Liczba członków SKOK / Dziennik Gazeta Prawna
Jaki charakter będzie miała pomoc? – Porównywałbym to do mechanizmu pożyczki – wyjaśnił prezes.
Jesienią depozyty członków SKOK-ów zostaną objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Natomiast – jak wynika z wyjaśnień Rafała Matusiaka, depozyty w SKOK-ach nie są już ubezpieczone przez TUW SKOK.
– Nad bezpieczeństwem depozytów SKOK-ów czuwają obecnie trzy mechanizmy: fundusz stabilizacyjny Kasy Krajowej, możliwość dokonywania już w tej chwili ingerencji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz możliwość wsparcia o charakterze płynnościowym ze strony NBP. – wymienia prezes.
Na niedzielnym walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej nie dostosowano jej statutu do ustawy o SKOK obowiązującej od października ubiegłego roku. Zmianom sprzeciwiły się mniejsze kasy, głównie z południa Polski. Z blisko 15 propozycji zarządu przeszły dwie: skrócenie kadencji rady nadzorczej i zmiany dotyczące dokumentacji wymaganej przy przystąpieniu kasy do Kasy Krajowej.
– Czekamy na ruch KNF w sprawie statutu – stwierdził Marek Rosiński, prezes SKOK Wyszyńskiego. Wskazał, że nie przeszły także zmiany ograniczające obciążenia kas wobec krajówki (np. likwidacja funduszu reklamowo-promocyjnego czy składki zwyczajnej).
– Wysłaliśmy do KNF statut z naszym wnioskiem o zatwierdzenie 24 kwietnia. Do dziś żadnej odpowiedzi w tej kwestii nie mamy – powiedział Rafał Matusiak.
Władze Kasy Krajowej poinformowały także, że w piątek prezydent Bronisław Komorowski zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego niektórych przepisów nowej ustawy o SKOK. Chodzi o przepisy o przejmowaniu i likwidacji kas. Prezydent chce, by TK wypowiedział się, czy dopuszczalne jest przejęcie części majątku SKOK-u przez bank poza kontrolą niezawisłego sądu.