Bronisław Komorowski chwalił projekt za to, że wprowadza nadzór bankowy nad SKOK-ami. Zaznaczył jednak, że ma on jeden mankament konstytucyjny. Chodzi o brak odwołania od decyzji KNF o przejęciu nadzoru nad SKOK-ami, nawet jeśli byłaby ona niezgodna z prawem.