Alior Bank przejmie SKOK Wyszyńskiego we Wrześni. Taką decyzję podjęła Komisja Nadzoru Finansowego.

Według dostępnych danych depozyty członkowskie zgromadzone przez 34,3 tysiące członków SKOK Wyszyńskiego wynoszą 174,9 milionów złotych. Według informacji KNF na koniec listopada ubiegłego roku straty SKOK Wyszyńskiego przewyższały kapitał kasy o 49,3 miliony złotych.

Przejęcie majątku nastąpi 27 stycznia, a przejęcie całej instytucji odbędzie się z początkiem marca tego roku.

Bank przejmie kasę dzięki finansowemu wsparciu Bankowego Funduszy Gwarancyjnemu. W lipcu ubiegłego roku KNF ustanowiła w SKOK Wyszyńskiego zarządcę komisarycznego.