Mimo, że tempo naszego zadłużania hamuje, to nasze zobowiązania są coraz większe. Jak wynika z badań firmy P.R.E.S.C.O. Group, najczęstszą przyczyną naszego wpadania w długi jest niska wiedza prawno-finansowa oraz brak nawyków oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

By to zmienić, rozpoczęła się ogólnopolska kampania "Wydatki kontrolowane". "Jej celem jest zapobieganie wykluczeniu finansowemu oraz poprawa umiejętności zarządzania pieniędzmi" - mówi Katarzyna Galant z firmy P.R.E.S.C.O.

Jednym z patronów programu jest Narodowy Bank Polski. Marcin Kaszuba z NBP podkreśla, że jednym z niezawodnych sposobów zapobiegania problemom nadmiernego zadłużania się jest edukacja.

Doktor Arkadiusz Durasewicz z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, która przygotowała raport o skutkach nieumiejętnego zarządzania budżetem, podkreśla, że wykluczeniem finansowym szczególnie zagrożone są określone grupy społeczne. Są to: bezrobotni, osoby słabo wykształcone i mało zarabiające, emeryci oraz przedsiębiorcy.

Eksperci podpowiadają, że nie powinno się nigdy wydawać więcej niż się zarabia, trzeba też mieć pieniądze na tzw. czarną godzinę.