Wartość środków zgromadzonych na drugofilarowych kontach emerytalnych osiągnęła rekordowy poziom blisko 270 mld zł na koniec grudnia. W stosunku do listopada oznacza to przyrost na poziomie 3,0%. W ciągu całego 2012 roku wartość aktywów OFE urosła o blisko 45 mld zł, czyli o 20%, podały Analizy Online. W samym grudniu aktywa OFE zwiększyły swą wartość o 7,4 mld zł, czyli o 3,0%.

„W minionym roku największy wpływ na wzrost aktywów miały wyniki inwestycyjne wypracowane przez fundusze.

Fundusze zarobiły na akcjach i obligacjach

Średni wzrost wartości jednostek uczestnictwa otwartych funduszy emerytalnych wyniósł w 2012 roku 16,2%. Tak dobre rezultaty to efekt pozytywnej koniunktury na rynku akcji oraz kontynuacji hossy na rynku długu" – podano w komunikacie.

Cieniutki strumyczek wpłat z ZUS

Korzystne warunki panujące w ub. roku na rynkach pozwoliły wypracować OFE 37 mld zł. W tym samym czasie ZUS przekazał na rachunki OFE 8 mld zł, najmniej od 10 lat, prawie dwa razy mniej niż w roku 2011. Mniejsze przelewy z ZUS do OFE są wynikiem obniżenia składki trafiającej do drugiego filara, z poziomu 7,3% do 2,3%, która miała miejsce w maju 2011 roku.

W całym roku w największym stopniu przyrosły aktywa PKO BP Bankowy OFE - o 25,0% oraz Amplico OFE - o 22,5%. Obydwa fundusze odnotowały najwyższe napływy środków z tytułu transferów – każdy pozyskał tą drogą ok. 300 mln zł. Pierwszą trójkę zamyka Allianz Polska OFE, którego aktywa przyrosły w ciągu roku o 22,2%, m.in. dzięki bardzo dobrym wynikom zarządzania (18,0%), najlepszym wśród 14 funduszy. W czterech funduszach przyrost aktywów nie przekroczył 19%.

Od blisko 3 lat największymi aktywami zarządza ING OFE, którego udział w rynku w tym roku wzrósł do 23,8%. Nadwyżka do drugiego w kolejności Aviva OFE przekracza 3 mld zł.

Grudzień też dobry dla OFE

W ub. miesiącu aktywa funduszy emerytalnych zwiększyły swą wartość o 7,4 mld zł, czyli o 3,0%.

Największą dynamikę zmian odnotowały Pekao OFE (3,4%) oraz AEGON OFE (3,3%). W najmniejszym stopniu przyrosły aktywa w OFE WARTA (2,9%) oraz OFE PZU "Złota Jesień" (2,9%). W grudniu OFE otrzymały z ZUS 0,6 mld zł. Jednocześnie średni wzrost wartości jednostek uczestnictwa, dzięki kontynuacji dobrej koniunktury na rynkach, wyniósł 2,8%.