Sejm znowelizował w piątek ustawę o funduszach inwestycyjnych i ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym, wprowadzające rozwiązania zwiększające efektywność działania funduszy inwestycyjnych.

W głosowaniu wzięło udział 442 posłów; za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 291, przeciwko 148, a 3 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy wprowadzą rozwiązania zwiększające efektywność działania funduszy inwestycyjnych otwartych na krajowym i europejskim rynku usług finansowych. Według rządu zmiany przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa przepisów europejskich.

W piątek posłowie zaakceptowali też 5 poprawek zgłoszonych do projektu ustawy. Jedna ze zmian ma na celu dostosowanie regulacji odnoszącej się do zasad i warunków poboru opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przez firmy inwestycyjne w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej - do rozporządzenia ministra finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych. Podobny zapis znalazł się już w projekcie, z tym, że dotyczył on wyłącznie usługi zarządzania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych portfelem papierów wartościowych na zlecenie.

Kolejne poprawki miały charakter redakcyjny, doprecyzowujący i techniczny.