Zaletą funduszy dywidendowych jest regularny dochód. Ale jest problem z podatkiem.
Kilkanaście funduszy firmy Schroder dostępnych w Polsce ma od niedawna możliwość wypłaty dywidend. Grono 57 tego rodzaju produktów dostępnych na naszym rynku powiększyło się więc znacząco.
Niedługo trzeci fundusz dywidendowy pojawi się w ofercie BlackRock Polska. – Na początku 2013 r. wprowadzimy do oferty fundusz inwestujący w akcje spółek z sektora wydobywczego – zapowiada Joanna Stec-Gamracy, szefowa BlackRock na Polskę.