Stawki interchange za używanie plastikowych pieniędzy zostaną ujednolicone w krajach Wspólnoty. Rozwiązanie zaproponowane przez Parlament Europejski może mieć największy wpływ na rynek polski. Według szacunków KE opłata interchange najwyższa jest właśnie u nas.
Jawna będzie również informacja o prowizjach, jakie pobierają organizacje emitujące karty płatnicze – Visa i MasterCard. Taka jest propozycja Parlamentu Europejskiego, która po dzisiejszym głosowaniu w PE trafi do Komisji Europejskiej. Proces ujednolicania „podatku od sprzedaży” przebiegnie według schematu sprawdzonego przy ujednolicaniu w UE stawek roamingu w telekomunikacji.
Rozwiązanie zaproponowane przez Parlament może mieć największy wpływ na rynek polski. Według szacunków KE opłata interchange najwyższa jest właśnie u nas.