Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 103.494,0 mln zł w II kw. 2012 r. wobec 98.210,5 mln zł rok wcześniej. W skali kwartału nastąpił wzrost o 8,7%, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

Wartość transakcji dokonanych kartami debetowymi wzrosła do 94.256,2 mln zł w II kw. 2012 r. wobec 89.210,8 mln zł rok wcześniej i wobec 86.384,0 mln zł w I kw. 2012 r.

Wartość transakcji dokonanych kartami kredytowymi sięgnęła 7.955,8 mln zł w II kw. w porównaniu z 7.669,5 mln zł rok wcześniej i wobec 7.612,6 mln zł w I kw. tego roku.

O 8 proc. więcej transakcji

Reklama

Liczba transakcji dokonanych kartami wyniosła 497.780,5 tys. i była o 10,9% wyższa niż rok wcześniej oraz o 7,9% wyższa w skali kwartału.

Rośnie liczba kart

NBP podał, że na koniec II kw. 2012 r. liczba kart wyniosła 32.673,5 tys. sztuk wobec 31.886,2 tys. sztuk rok wcześniej i wobec 32.031,1 tys. sztuk rok wcześniej, w tym 25.743,4 tys. to karty debetowe, 299,6 tys. sztuk to karty obciążeniowe, a 6.630 tys. sztuk to karty kredytowe.

W skali roku największa zmiana liczby kart dotyczyła kart kredytowych (spadek o 21,3%).