Choć lokaty overnight od jakiegoś czasu dostępne są także dla klientów indywidualnych, to największą popularnością cieszą się wśród klientów firmowych.

Wszystko za sprawą jej unikalnego charakteru, który sprawia, że jest ona nie tylko źródłem dodatkowego zysku, ale także nie wymaga „zamrożenia” kapitału, nie wpływając tym samym na zaburzenie równowagi w obszarze płynności finansowej. Co sprawia, że overnight to doskonała lokacyjna alternatywa?

Założenia overnight
Lokata overnight jest specyficzną odmianą lokaty automatycznej, czyli takiej, która po spełnieniu szczegółowych warunków zapisanych w umowie w czasie jej obowiązywania, zawiązywana jest każdorazowo w sposób automatyczny, niewymagający sporządzania dodatkowych umów lub aneksów. Jak wskazuje tłumaczenie jej nazwy z języka angielskiego tj. overnight – w ciągu nocy, odsetki w przypadku lokaty tego typu wypracowywane są w nocy. Każdego dnia, najczęściej po godzinie 16, środki ze wskazanego w umowie konta są automatycznie przelewane na rachunek lokaty, gdzie podlegają oprocentowaniu do godzin rannych dnia następnego – najczęściej zwracane są na konto pierwotne przed godziną 8 lub 9 rano.

Wyjątek stanowią jedynie weekendy lub dni wolne od pracy, w przypadku których lokata przedłużana jest samoczynnie do pierwszego dnia roboczego. Zaznaczyć przy tym należy, że lokata overnight ustanawiana jest jedynie, gdy saldo danego konta przekroczy umownie ustaloną wysokość, czyli nie dojdzie do jej zawarcia, jeśli na koncie zgromadzono zbyt małą ilość środków. W kwestii tej banki stają się jednak coraz bardziej pobłażliwe i nieustannie obniżają poziom minimalnego wkładu lokacyjnego. Dokładnie przedstawia to tabela nr 1, w której zawarto szerokie spektrum minimalnych kwot mogących podlegać oprocentowaniu w ramach lokaty overnight poszczególnych, przykładowych polskich banków.

Zobacz, w którym banku założysz lokatę online

Rozpiętość minimalnego zaangażowania w ramach lokaty overnight
Bank Minimalna kwota lokaty overnight
neoBank 10 000 zł
Idea Bank 20 000 zł
Bank BGŻ 50 000 zł
BNP Paribas Bank Polska 50 000 zł
Bank Pekao 100 000 zł
Invest-Bank 100 000 zł
Volkswagen Bank Polska 500 000 zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji serwisów internetowych poszczególnych banków

Zalety i wady lokaty overnight
Jeszcze do niedawna jedną z głównych wad lokaty overnight był nierzadko zaporowy poziom minimalnego kwoty lokaty.. Jednak jak wskazuje powyższa tabela, obecnie jej zawarcie możliwe jest już dla kwot przewyższających 10.000 zł. Jako inny minus rozwiązania tego typu wskazać należy także dość niskie oprocentowanie, które oscyluje w granicach 2-3% w skali roku.

Największą zaletą overnight’ów jest natomiast właściwie nieprzerwana dostępność środków, co sprawia, że mimo wypracowywanego zysku, lokata nie wpływa negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstw. Lokaty innego typu wymagają bowiem przekazania danej puli środków na ściśle określony czas, co sprawia, że są w tym okresie po prostu „zamrożone”, a ich wypłata równoznaczna jest z utraceniem wypracowanych odsetek. Przy lokacie overnight istnieje dodatkowo możliwość ustanowienia specjalnego zapisu w umowie, który zagwarantuje, że nawet w przypadku transferu środków na konto techniczne lokaty, cześć z nich pozostanie na koncie głównym przedsiębiorstwa i będzie nieustannie dostępna – nawet w okresie nocy.

Porównaj lokaty i znajdź najbardziej korzystną dla siebie

Jeśli lokata overnight nie zagwarantuje spektakularnych zysków, to mimo wszystko, w sposób całkowicie nieuciążliwy, pozwoli na wygenerowanie dodatkowego dochodu. Nawet jeśli jego wielkość nie będzie powalająca, to zawsze będzie to zastrzyk dodatkowych pieniędzy, których uzyskanie inaczej często nie byłoby w ogóle możliwe.