W pierwszych trzech miesiącach tego roku 90,1 proc. polis z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi przyniosło zarobek – wynika z danych gromadzonych przez firmę doradczą Analizy Online. Chodzi dokładnie o 1304 spośród 1435 produktów. Pod kreską I kw. zakończyło 115 polis z UFK, czyli 8 proc. ogółu. 1,9 proc. produktów wyszło na zero. Tak dobre wyniki nie mogą dziwić w obliczu tego, że miniony kwartał był całkiem pomyślny dla większości giełd.

Najbardziej udany był dla spółek z rynków wschodzących. Widać to również po wynikach polis połączonych z funduszami. Wśród 5 produktów, które osiągnęły najwyższe stopy zwrotu, aż 4 mają ekspozycję na kraje zaliczane do tej kategorii. Przy tym prawdziwą rewelacją okazały się Indie. Trzy polisy, które przyniosły w I kwartale największy zysk – w okolicach 25 proc. – zespolone są z funduszem HSBC Indian Equity.

Całkiem nieźle spisały się także polisy połączone z polskimi funduszami małych i średnich spółek. Najlepiej wypadła polisa Axa Skarbiec Spółek Wzrostowych (19,6 proc. zysku). Niemal równie dobrze wypadły polisy powiązane z funduszem Investor Top 25 Małych i Średnich Spółek (Aegon, Allianz, Credit Agricole, PZU) – przyniosły po 19,4 proc. zarobku.

W samym marcu najwięcej zarobku przyniosła polisa Axa Europe Real Estate Securities UFK (5,2 proc.). Fundusz, z którym jest powiązana, przynajmniej dwie trzecie środków lokuje w papiery wartościowe europejskich spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości.

Świetnie spisały się także polisy PZU, w których zaszyte są zagraniczne fundusze inwestujące w spółki z branży nowych technologii i zdrowotnej (BGF World Technology, BGF World Healthscience). Produkty te zarobiły po prawie 4 proc.

Zarówno marca, jak i całego I kwartału nie zaliczą do udanych posiadacze polis z UFK powiązanych z rynkiem surowców. Szczególnie słabe wyniki osiągnęły polisy z funduszami mającymi ekspozycję na złoto – potraciły w skali kwartału po kilkanaście procent. Jednak na szarym końcu zestawienia miesięcznego i kwartalnego znajdują się produkty spod szyldu Europa Fund oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, powiązane z zagranicznymi funduszami ochrony kapitału. Najgorszy z nich w I kwartale stracił blisko 19 proc.