W starania o klientów, którzy na lokatach antypodatkowych trzymali niemal 90 mld zł, włączają się towarzystwa funduszy inwestycyjnych. – Osoby, które po likwidacji lokat jednodniowych nie będą mogły liczyć na wysokie odsetki w bankach, poszukają możliwości inwestycyjnych gdzie indziej – mówi Grzegorz Mielcarek, prezes Investors TFI. – Fundusze mogą wyjść im naprzeciw.

Na korzyść funduszy przemawia sytuacja na rynku kapitałowym w ostatnich miesiącach. – Nastroje inwestorów poprawiły się, co pozwoliło funduszom osiągnąć dobre wyniki w pierwszych miesiącach tego roku i stworzyło korzystne perspektywy na przyszłość. Może to skusić klientów korzystających dotąd z „antybelek” do zainteresowania się ofertą TFI – mówi Sebastian Buczek, szef Quercus TFI.

W I kw. podmioty lokujące w małe i średnie spółki notowane na GPW zyskały średnio ponad 16 proc. Fundusze akcji szerokiego rynku zarobiły w tym czasie ponad 9 proc. Zaś najlepsze lokaty jednodniowe zapewniały 8,5 proc. zysku, ale w skali roku.

Zdaniem przedstawicieli TFI beneficjentami napływu nowych środków do funduszy będą głównie podmioty akcyjne i mieszane. To one mogą przyciągnąć klientów spragnionych wysokich zysków. W dobrej sytuacji są też fundusze polskich papierów dłużnych, którym przez ostatni rok zarobiły prawie 7,5 proc.

Część TFI nie przekreśla też szans funduszy pieniężnych na wygranie wyścigu o pieniądze „antypodatkowców”. – Oczekujemy zapotrzebowania na bardzo bezpieczne rozwiązanie inwestycyjne, umożliwiające osiągnięcie zysku porównywalnego z oprocentowaniem lokat bankowych, bez konieczności terminowego blokowania środków – mówi Waldemar Wołos, dyrektor Union Investment TFI.

Instytucja ta postanowiła wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i utworzyła subfundusz pieniężny UniLokata. To obecnie jedyny dostępny dla szerszego grona klientów fundusz o wycenie liniowej (zmieniającej się nie w rytm wahań kursów instrumentów finansowych, w które inwestuje fundusz, ale w miarę narastania odsetek od kupionych przez niego instrumentów).

Zapowiedź wprowadzenia nowych produktów, które mają zainteresować także klientów likwidujących lokaty jednodniowe, uzyskaliśmy także w Quercus TFI. Ma dojść do tego już na początku przyszłego miesiąca.

Mówiąc o perspektywach zysków w funduszach, nie można zapomnieć, że inwestycja tego rodzaju wiąże się z ryzykiem utraty części kapitału, tym większej, im wyższe są potencjalne stopy zwrotu. Tymczasem lokując pieniądze w banku, mamy 100-proc. gwarancję, że zainwestowany kapitał odzyskamy w całości.