Pozew zbiorowy ma dotyczyć okresu boomu w sprzedaży kredytów walutowych – od lutego 2006 r. do listopada 2008 r.
„Co najmniej od 2002 r. organy państwa w pełni identyfikowały ryzyka związane z zawieraniem umów objętych ryzykiem walutowym. Miały pełną świadomość, że kredytobiorcy i pożyczkobiorcy tych ryzyk nie identyfikują, a kredyty i pożyczki objęte ryzykiem walutowym masowo sprzedawane są jako produkty bezpiecznie i korzystniejsze finansowo” – uważa stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Wczoraj poinformowało o pozwie zbiorowym grupy ok. 400 osób przeciwko Skarbowi Państwa.

Nie dla wszystkich