Wstrzymywanie zwrotu pieniędzy z zerwanej lokaty przez 35 dni - jak robi jeden z podmiotów rynku finansowego - jest niezgodne z polskim prawem - informuje w czwartkowym komunikacie biuro Rzecznika Finansowego. W sprawie tej podjęto interwencję.

Jak podano w komunikacie, do Rzecznika Finansowego (RF) trafiły sygnały dotyczące podmiotu, który na zwrot pieniędzy z zerwanej lokaty każe klientom czekać 35 dni. "Zdaniem Rzecznika Finansowego taka oferta jest niezgodna z polskim prawem, dlatego podjął interwencję w tej sprawie" - napisano.

Jak tłumaczy cytowana w informacji zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze RF Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, ze względu na okoliczności, rzecznik zwróci się podmiotu rynku finansowego w celu wyjaśnienia sytuacji oraz przekazania wzorca umowy rachunku „Lokaty Facto”.

"W czasie epidemii dostęp do środków zgromadzonych na lokacie w terminie zgodnym ze standardami przyjętymi na naszym rynku jest szczególnie ważny. Dlatego w piśmie zwróciliśmy uwagę na niezgodność takich postanowień umowy z polskim prawem oraz konieczność przyspieszenia zwrotu środków" – powiedziała Szwedo-Mackiewicz.

Podkreśliła, że jest to odosobniony przypadek, a praktyka dotyczy podmiotu działającego na zasadzie swobody świadczenia usług, jako oddział włoskiej instytucji kredytowej.

Zdaniem ekspertów Rzecznika zarówno kodeks cywilny, prawo bankowe jak i komentarze doktryny wskazują, że środki powierzone bankowi np. w ramach depozytu powinny być dostępne „na każde żądanie”. Według Rzecznika, polskie sądy w razie sporu powstałego na tym tle mogą uznać, że 35 dniowy termin zwrotu środków naruszałby prawo klienta do dysponowania jego własnymi środkami finansowymi. Dlatego Rzecznik oczekuje, że firma zmieni dobrowolnie swoją praktykę.

"Jeśli tak się nie stanie będziemy rozważać podjęcie bardziej radykalnych działań mających na celu zmianę praktyki przez podmiot" – zapowiada Szwedo-Mackiewicz.

Jak dodała, osoby, które znajdą się w takiej sytuacji powinny niezwłocznie złożyć reklamację, sygnalizując, że nie akceptują takiego terminu zwrotu środków. Można, ale nie trzeba, przywołać przy tym opinię Rzecznika Finansowego w tej sprawie oraz wskazane przez niego przepisy dotyczące terminów wypłat środków z zerwanych lokat.

Poinformowano, że zgodnie z art. 726 Kodeksu cywilnego [Uprawnienie do obrotu pieniędzmi], "Bank może obracać czasowo wolnymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia".

Natomiast art. 50 Prawa bankowego [Zakres swobody posiadacza rachunku w dysponowaniu środkami] mówi: "Posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami".