Mimo wieloletnich, systemowych zaniedbań, które doprowadziły do problemów osób, które zadłużyły się w szwajcarskiej walucie, administracja nadal nie wspiera kredytobiorców w dochodzeniu ich praw. Problem ten powinien zostać rozwiązany na drodze ustawowej – apeluje NIK
„Wprowadzenie osobistej odpowiedzialności zarządzających instytucjami finansowymi za naruszenie przepisów z zakresu ochrony konsumentów” to jedna z propozycji zmian w prawie, jakie znalazły się w raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym działań organów państwa w sprawie ochrony praw kredytobiorców walutowych. Kontrola objęła lata 2005–2017. Początek tego okresu to boom w sprzedaży hipotek walutowych, głównie we frankach. W ostatnich latach stały się one źródłem poważnych problemów. Głównie w związku z osłabieniem złotego wobec szwajcarskiej waluty.
Izba opowiada się przede wszystkim za „ograniczeniem skutków niewłaściwych praktyk banków i ryzyk nałożonych na konsumentów”.