Jestem przedsiębiorcą. Z danych, które uzyskałem w Biurze Informacji Kredytowej, wynika, że bank, którego jestem klientem, złożył zapytanie na mój temat. Ja jednak nigdy nie występowałem tam o kredyt. W odpowiedzi na moje zastrzeżenia bank tłumaczył, że pozyskanie danych z BIK było związane z wykonywaniem czynności bankowych.
Reklama
Co więcej, twierdził, że ma prawo pobierać informacje na temat podmiotów, które są lub zamierzają być jego klientami. Obawiam się, że takie działanie pogorszy moją ocenę kredytową w przyszłości, co z kolei utrudni pozyskiwanie w bankach finansowania dla działalności gospodarczej. Czy bank miał prawo złożyć takie zapytanie?

Reklama
Pozyskiwanie przez bank danych z BIK kojarzy się głównie z sytuacją, gdy dany podmiot ubiega się w instytucji finansowej o pożyczkę lub kredyt, a bank musi ocenić jego zdolność kredytową. Na podstawie informacji z BIK bank analizuje wówczas wiarygodność płatniczą określonego podmiotu, a także to, czy udźwignie on kolejne zobowiązanie.
W praktyce, jak wyjaśnia Alina Stahl z BIK, bank może pobrać informacje z opisywanej bazy danych w ramach dowolnego procesu czynności bankowych, w tym innego niż udzielanie klientowi nowego zobowiązania o charakterze kredytowym.
– Dotyczy to również sytuacji, gdy bank zamierza przedstawić propozycję kredytowania, a oferta jest składana klientowi dodatkowo, np. w ramach otwierania rachunku bankowego lub lokaty – tłumaczy Alina Stahl.
Bank może więc pozyskać dane z BIK w ramach zarządzania klientem nawet wtedy, gdy przedsiębiorca sam nie składa wniosku o kredyt, ale właśnie instytucja finansowa chce mu przesłać taką ofertę.
Alina Stahl uspokaja jednak, że zapytania do BIK, które nie wynikają z wniosku kredytowego klienta, nie mają żadnego wpływu na późniejszą ocenę danego podmiotu. Informacje o zapytaniach składanych w ramach zarządzania klientem nie są bowiem udostępniane przez BIK w raportach otrzymywanych przez inne banki.
Natomiast na ocenę mają wpływ zapytania banków składane w ramach rozpatrywania wniosków kredytowych przedsiębiorcy. Dane o zapytaniach kredytowych znajdują się później w raportach ujawnianych innym instytucjom finansowym i są dla nich źródłem cennej wiedzy. Liczba wniosków, które składał przedsiębiorca, może bowiem świadczyć o tym, że wielokrotnie chciał pożyczyć środki. Dla kolejnych potencjalnych kredytodawców może to oznaczać podwyższone ryzyko kredytowe klienta.
Podstawa prawna
Art. 105 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.).