Maleje pula zaległości małej i średniej wartości. To może być kolejny efekt nowego świadczenia – oceniają biura informacji gospodarczej. Według danych Krajowego Rejestru Długów wartość długów w przedziale od 1000 do 2000 zł i między 2000 a 3500 zł spadła w ubiegłym roku o 2 proc. i 1,7 proc.
W tym samym czasie wartość wszystkich zaległości, jakie wierzyciele wpisywali do rejestru dłużników, zwiększyła się aż o 12 proc.
Przedstawiciele KRD tłumaczą to „rozjechanie się” trendów efektem programu „Rodzina 500 plus”. Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów mówi, że w kategorii, której wartość spadła, mieszczą się głównie te zobowiązania, które spłacane są w pierwszej kolejności. Zazwyczaj na dług w wysokości od 1000 do 3500 zł składa się kilka niezapłaconych czynszów, rachunków za prąd i gaz albo chwilówka zaciągnięta, by wszystkie te zobowiązania pospłacać. Dlatego wielkość przeterminowanego zadłużenia z tej grupy świadczy zwykle o sytuacji materialnej konsumentów. Skoro dług tego typu maleje, to może oznaczać, że sytuacja materialna się poprawiła.