Możliwość otworzenia podstawowego konta będą mieli nie tylko ci, którzy nigdy żadnego nie posiadali, lecz także ci, którzy z jakichś przyczyn swoją współpracę z bankiem zakończyli.
Wszystkie istotne przepisy dotyczące podstawowego rachunku płatniczego znajdują się w rozdziale 7 ustawy o usługach płatniczych. Chodzi konkretnie o art. od 59ia do 59ih. Pierwszy z tych przepisów wskazuje, kto będzie musiał świadczyć usługi. Brzmi on na pozór skomplikowanie, gdyż stanowi, iż „dostawcy, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, oferujący usługi związane z prowadzeniem rachunków płatniczych dla konsumentów, są obowiązani do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego”. W praktyce jednak krąg podmiotów zobowiązanych do prowadzenia bezpłatnych rachunków jest czytelny. Od lutego będą to musiały robić wszystkie banki krajowe i zagraniczne, instytucje kredytowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (z wyłączeniem Kasy Krajowej SKOK).
To oznacza, że mówienie o możliwości założenia darmowego rachunku w banku jest pewnym uproszczeniem. Równie dobrze bezpłatny rachunek będzie można założyć w SKOK-u. Do posiadania podstawowego rachunku płatniczego będą uprawnieni konsumenci, dla których żaden dostawca spośród wyżej wymienionych, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej.