Polska czeka na tak zwany zimowy pakiet dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Ministerstwo energii spodziewa się, że dokument będzie korzystny dla Warszawy.

Wiceminister energii Michał Kurtyka wyjaśnia, że Polsce zależy na przejrzystych kontraktach gazowych zarówno między państwami, jak i prywatnymi firmami. Do tej pory strony przedstawiały Komisji Europejskiej umowy już po ich podpisaniu. Polska postuluje, żeby weryfikacja zapisów następowała przed zawarciem kontraktu.

Według resortu energii bezpieczeństwo dostaw gazu powinno być zagwarantowane regionalnie. Gazociągi i magazyny mają znaczenie dla całego regionu. W razie kryzysu gazowego regionalni partnerzy mogliby przekazywać sobie surowiec.

Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu ma opierać się na zmianie dwóch dokumentów z 2010 i 2012 roku. Pakiet ma też zawierać pierwszą unijną strategię na rzecz skroplonego gazu (LNG) i magazynowania błękitnego paliwa.

Reklama