Spółka Silesia przejmie 11 kopalni Kompanii Węglowej - poinformował po posiedzeniu rządu minister skarbu Andrzej Czerwiński. Rząd liczy na stworzenie silnego koncernu paliwowo-energetycznego.

Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu do 100 procent akcji Kompanii Węglowej do spółki Towarzystwo Finansowe Silesia. Ma być to pierwszy krok do utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej, czyli dużego koncernu paliwowo-energetycznego. W projekt miałyby się włączyć w przyszłości m.in. Polska Grupa Energetyczna PGE oraz Energa. Analizę projektu rozpocznie także PGNiG Termika, spółka z grupy kapitałowej PGNiG.

Minister skarbu Andrzej Czerwiński poinformował, że celem tej operacji jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz przystosowanie ich do działania na zasadach rynkowych. Ratowanie kopalni to cel krótkofalowy. W późniejszym czasie rząd planuje konsolidację spółek paliwowych i energetycznych. Nowy podmiot będzie miał potencjał wystarczający do konkurowania na rynku regionalnym - uważa minister Czerwiński.

Na początku września rząd zgodził się na dokapitalizowanie TF Silesia przez wniesienie do niej akcji odpowiadających 2 proc. kapitału zakładowego PGNiG oraz po 1 proc. kapitału zakładowego PZU i PGE. Ich łączna wartość wynosi obecnie ponad 1,4 mld zł.

Wczoraj górnicze związki poinformowały o wznowieniu pogotowia strajkowego i zapowiedziały, że jeszcze w październiku odbędą się protestu w Warszawie. Ich zdaniem rząd nie spełnił obietnic ze stycznia.