Cena ziemi rolnej w gminie Ustronie Morskie według serwisu Gratka.pl waha się od ok. 50 zł/m2 do nawet 100 zł/m2. Ceny działek budowlanych w całym powiecie kołobrzeskim są dwukrotnie wyższe. Gmina ma charakter rekreacyjny, turystyczny, a każdy metr w nadmorskich kurortach jest na wagę złota. Dlatego byłe wysypiska stwarzają takim gminom ogromne problemy – terenu nie da się zagospodarować tuż po zamknięciu składowiska odpadów.

Przez 50 lat od zamknięcia śmietnisk teren powinien zostać niezabudowany. Okazuje się, że jeśli jednak grunt zostanie odpowiednio przygotowany, zasypany i zostaną spełnione wymogi bezpieczeństwa, dawne wysypisko śmieci można rekultywować. Dodatkowo można na tym wpisać się w nurt proekologicznego samorządu.

Proces rekultywacji polegał na wałowaniu śmieci, ułożono system odgazowania i odwodnienia oraz zostały nasypane i zabezpieczone odpowiednie warstwy ekranowe i wzmacniające. Ułożono płyt y betonowe pod konstrukcje fotowoltaiczne oraz trasy kablowe. Następnie teren został wyrównany, zasiany trawą i ozdobiony krzewami. Wykonano oświetlenie, montaż specjalnej konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz samych paneli.

– Chcieliśmy pokazać, co można zrobić, aby wykorzystać nieużytkowane tereny. Istotne jest, żeby znać korzystne rozwiązania, które z odpowiednim partnerem inwestycyjnym można z sukcesem wdrożyć w swojej gminie a nawet przedsiębiorstwie – mówi Sławomir Reszke, Prezes Zarządu OPEUS Energia.

Budowa farmy została oficjalnie zakończona. Jak informuje wykonawca wyprodukowana tu energia zasili obiekty gminne, a wydatki gminy na prąd mogą spaść nawet o 80-90 proc. Moc farmy, 1 MW, jest w stanie zasilić ok. 200 gospodarstw jednorodzinnych.

Ta pierwsza inwestycja w Polsce, która pozwoliła na rekultywację nieużytkowanego do tej pory terenu, przyniesie wymierne korzyści środowiskowe oraz ekonomiczne. Farma PV ma moc 1 MW. Obiekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 2,64 mln zł. Jego łączna wartość wyniosła 7,58 mln zł, z czego 2,5 mln zł przeznaczone zostało na rekultywację terenu.

Pomysł wykorzystania składowisk odpadów nie jest nowy dla OZE nie jest nowy. Podobny sposób wykorzystania terenu przyświecał planom budowy farmy wiatrowej w Bierkowie k. Słupska.

Śmietniska to nie jedyne obszary, które warto rekultywować. W Polsce jest wiele miejsc, które nie spełniając już swojej funkcji, stoją opuszczone. Do nich należą byłe oczyszczalnie ścieków czy zbiorniki wodne elektrowni. Rekultywację miejsc, które stoją zamknięte, planuje wiele gmin bądź inwestorów prywatnych.

Źródło: własne, informacja prasowa