Zapewnienie odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce m.in. poprzez wprowadzenie definicji "złoża strategicznego", które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki będzie podlegać szczególnej ochronie prawnej - przewiduje projekt noweli Prawa geologicznego, który we wtorek przyjął rząd.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest większa ochrona złóż surowców w Polsce.

"Projekt realizuje Politykę Surowcową Państwa poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce. Nowe przepisy usprawnią też m.in. działalność organów nadzoru górniczego oraz zreformują działalność państwowej służby geologicznej" - podkreśliła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Jednym z najważniejszych rozwiązań, jakie reguluje projekt, jest wprowadzenie definicji "złoża strategicznego", które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju podlegać będzie szczególnej ochronie prawnej. "Pozwoli to uniknąć wątpliwości interpretacyjnych oraz usankcjonuje szczególne miejsce, jakie zajmą złoża strategiczne w hierarchii krajowych złóż kopalin" - oceniono.

Nowe przepisy uregulują proces uznawania złoża za strategiczne - na podstawie decyzji ministra klimatu i środowiska. Minister będzie jednocześnie prowadził w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz złóż strategicznych.

Kancelaria premiera dodała, że projekt wprowadza też instrumenty mające zapewnić większą skuteczność jeśli chodzi o ujawnianie złóż kopalin w dokumentach planistycznych.

Nowelizacja ma też wprowadzić instrumenty związane z realizacją transformacji energetyczno-klimatycznej kraju. Chodzi o dopuszczenie - w szerszym niż obecnie zakresie - prowadzenia podziemnego składowania dwutlenku węgla (CCS). Nowe przepisy pozwolą ponadto na podziemne, bezzbiornikowe magazynowanie substancji do magazynowania wodoru. "Umożliwione zostanie rekonstruowanie zlikwidowanych otworów wiertniczych, wykonanych w przeszłości w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin, w celu wykorzystania ciepła Ziemi" - dodano.

KPRM przekazała, że przyszła nowelizacja zliberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin. Dotyczy to m.in. węglowodorów, czyli ropy i gazu, oraz podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów.

Jak dodano, nowe przepisy umożliwią też prowadzenie działalności związanej z wydobyciem węglowodorów ze złóż, w połączeniu z podziemnym składowaniem CO2.

"Zmiany mają charakter pro przedsiębiorczy i powinny przyczynić się do ułatwienia prowadzenia działalności koncesjonowanej, ujętej w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze" - podsumowano. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ pad/