Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, pomoc publiczną Polski o wartości 158 mln euro na wsparcie LOTOS Green H2, spółki celowej będącej własnością PKN Orlen SA, w produkcji wodoru odnawialnego, który ma być wykorzystywany w procesach produkcyjnych rafinerii - podała KE.

Polska zgłosiła Komisji plan wsparcia projektu Green H2 spółki LOTOS. Projekt dotyczy produkcji wodoru odnawialnego w drodze elektrolizy wody (tj. procesu wykorzystywania energii elektrycznej do rozkładu wody na tlen i wodór) zamiast reformingu parowego metanu z wykorzystaniem gazu ziemnego.

Otrzymany wodór odnawialny będzie wykorzystywany w procesach produkcji paliw w rafinerii PKN Orlen w Gdańsku - przekazała KE.

Pomoc publiczna Polski będzie miała formę dotacji bezpośredniej w wysokości 158 mln euro. Zostanie ona przeznaczona na finansowanie instalacji elektrolizera o mocy 100 MW oraz budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW i instalacji magazynowania energii w akumulatorach o mocy 20 MWh. Oczekuje się, że elektrolizer zostanie uruchomiony w 2027 r. i będzie stopniowo zwiększał swoją produkcję do 13 600 ton wodoru odnawialnego rocznie. (PAP)

luo/ mal/