Rząd szykuje podatek od nadzwyczajnych zysków firm naftowych i węglowych. Odbyły się już pierwsze nieoficjalne konsultacje - informuje serwis Wysokie Napięcie.

Jak dowiedziało się Wysokie Napięcie ze swoich źródeł w resorcie tematu, nieoficjalne konsultacje z częścią branży już się zaczęły. Projekt ma być przedstawiony „szybciej niż później”. “Na razie odbyło się spotkanie z firmami wydobywającymi węgiel kamienny – Jastrzębską Spółką Węglową, Polską Grupą Górniczą, Bogdanką, Tauronem Wydobycie, a także prywatną PG Silesią. Spółki przesłały resortowi swoje dane finansowe za 2022 r.” - pisze Wysokie Napięcie.

Podatek od nadmiernych zysków firm spółek zajmujących się wydobyciem i rafinacją ropy naftowej oraz wydobyciem węgla został przyjęty przez Radę UE rozporządzeniem w październiku 2022 r. i został nazwany składką solidarnościową. Danina dotyczy firm, które notują 75 proc. przychodów ze sprzedaży ropy lub jej rafinacji, węgla oraz koksu. Stawka podatku to 33 proc. od dochodu, który przekracza 20 proc. średniego dochodu z lat 2018 -2022.