Odpis od zysku firm wydobywających gaz ma posłużyć do sfinansowania rekompensat za sprzedaż gazu po ograniczonej cenie.

Jak wynika z dokumentu, opublikowanego przez Rządowe Centrum Legislacji, podpisane 30 grudnia Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie w życie z dniem następnym po ogłoszeniu. Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. wprowadziła instytucję gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Część zysku przedsiębiorstw wydobywających gaz zostanie za pomocą odpisu przekazana na Fundusz w celu sfinansowania rekompensat za sprzedaż gazu odbiorcom chronionym po regulowanej, maksymalnej cenie. Zgodnie z ustawą, cena ta w 2023 r. wyniesie 200,17 zł za MWh.

Rozporządzenie przewiduje, że wysokość odpisu to iloczyn wolumenu wydobycia w danym miesiącu, współczynnika równego 0,97 oraz średnich notowań giełdowego kontraktu BASE na gaz z dostawą w I kwartale 2023 r. - od początku notowań do dnia wejścia w życie rozporządzenia, dodatkowo pomniejszonych o średni koszt wydobycie oraz koszty inwestycyjne - 25 zł na MWh.(PAP)

Reklama