Poziom obowiązku sprzedaży gazu przez rynek giełdowy wyniesie do końca 2023 r. nie mniej niż 30 proc. - wynika z projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, przekazanego do publikacji. Obecnie obligo wynosi 55 proc.

Zgodnie z ustawą "o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu" z sierpnia 2022 r. minister klimatu ma możliwość obniżenia obowiązku sprzedaży paliw gazowych za pośrednictwem giełdy przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem.

Obowiązek ten wynosi obecnie 55 proc. gazu wprowadzanego do sieci przesyłowej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które ma zacząć obowiązywać następnego dnia po publikacji, zostanie on obniżony do "nie mniej niż 30 proc." do końca 2023 r. W pierwszej wersji projektu tego rozporządzenia ministerstwo zakładało, że obowiązek ten zostanie obniżony do 30 proc.

Powodem wprowadzenia regulacji jest bezprecedensowa sytuacja na rynku gazu, wynikająca z manipulacji dokonywanych przez rosyjską spółkę Gazprom na europejskim rynku gazu oraz z ryzyka nieprzewidzianych przerw w dostawach paliw gazowych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę - napisało MKiŚ w uzasadnieniu. Duże wahania cen gazu ziemnego na europejskich giełdach, w tym na Towarowej Giełdzie Energii, generują dla spółek energetycznych zagrożenia dla ich płynności; ponadto, wysokie ceny surowca skutkują koniecznością wnoszenia znacząco wyższych niż dotychczas depozytów zabezpieczających transakcje - wskazał resort.(PAP)

wkr/ pad/