Wzmocnienie pewności co do stabilności dostaw energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców. To główne cele, które znalazły się w założeniach projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

Pracuje nad nim resort klimatu i środowiska. Dokument upubliczniono na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, nowe przepisy mają pozytywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania infrastruktury energetycznej, uprościć nadmiernie rozbudowane procedury administracyjne i przyczynić się do lepszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Projekt w praktyce rozszerza możliwość stosowania rozwiązań, które do tej pory były wykorzystywane w ramach specustawy przesyłowej (czyli ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; t.j. Dz.U. w 2022 r. poz. 273). Dotychczasowy katalog zostanie poszerzony również o inwestycje z zakresu sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym. Jak zakłada ministerstwo, dzięki uproszczeniu procedur czas oczekiwania na decyzję umożliwiającą wykorzystanie gruntu przeznaczonego pod inwestycję może skrócić się nawet do sześciu miesięcy.
Projekt obejmuje także zmiany niektórych definicji prawnych. Chodzi m.in. o definicję przebudowy, której zmodyfikowanie pozwoli inwestorom na szybsze i sprawniejsze dokonywanie zmian również w zakresie sieci elektroenergetycznych. Nie będą bowiem musieli za każdym razem występować i czekać na wydanie decyzji zezwalającej na budowę. Resort klimatu i środowiska zaproponował również rozwiązania zwiększające pewność inwestorów w momencie, gdy inwestycja będzie przebiegać przez grunt o nieuregulowanym stanie prawnym.
Przepisy mają wejść w życie w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania