Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ile pieniędzy mogą otrzymać osoby ogrzewające domy innym paliwem, niż węgiel?

Polacy ogrzewający swoje domy m.in. gazem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku. Z kolei dodatek obejmujący wszystkie rodzaje paliw będzie przysługiwał instytucjom użyteczności publicznej, które nie mają dostępu do sieci gazowej ani ciepłowniczej.

Dodatek do ogrzewania – dla kogo?

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Dodatek do ogrzewania – ile wyniesie jednorazowe wsparcie?

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

- 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

- 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

- 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

- 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek do ogrzewania – jak otrzymać wsparcie?

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek do ogrzewania – od kiedy można składać wniosek?

Termin składania wniosków nie jest znany, będzie to możliwe po wejściu ustawy w życie. Ustawa została przekazana pod obrady Senatu. Nowe przepisy wejdą w życie w trybie pilnym, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do właściwej dla zamieszkania gminie. Zgodnie z projektem ustawy gmina będzie miała z kolei 30 dni na jego wypłatę. Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. do właściwej dla siedziby gminy. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

Dodatek do ogrzewania — zmiany

Rząd planuje zmiany w dodatku węglowym oraz innych dodatkach, co może oznaczać, że czas oczekiwania na rozpatrywanie wniosków może się wydłużyć.

Źródło: gov.pl