Komisje we wtorek wieczorem kontynuowały posiedzenie przerwane w sobotę, tuż przed podpisaniem w Katowicach porozumienia ws. programu naprawczego dla Kompanii Węglowej.

Najważniejsza przyjęta poprawka wprowadza do ustawy dotyczące pakietu socjalnego dla górników zapisy sobotniego porozumienia, które różnią się od przyjętego przez Sejm w piątek tekstu. Przede wszystkim znika propozycja 24-miesięcznych odpraw dla górników dołowych, bo w sobotę uzgodniono, że nie będą oni odchodzić z pracy w taki sposób.

W poprawce znalazł się dodatkowy zapis o 3-letnich urlopach górniczych z 75 proc. wynagrodzenia dla pracowników przeróbki, którym do emerytury brakuje mniej niż trzy lata. W sejmowej wersji 4-letnie urlopy obejmowały tylko górników dołowych.

Ta sama poprawka podnosi do wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia odprawy dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, administracji i powierzchni. W przyjętej przez Sejm wersji rządowej odprawy były niższe, podniesienie ich jest wynikiem sobotniego porozumienia.

Spośród reszty przyjętych poprawek dwie są czysto redakcyjne, trzy doprecyzowują pewne kwestie podatkowe, a ostatnia włącza UOKiK w proces ewentualnego zbywania zrestrukturyzowanych kopalń.

Pięć dodatkowych poprawek, zgłoszonych przez senatorów opozycji, zostało odrzuconych, ale zgłoszono je jako wnioski mniejszości. W końcu komisje 13 głosami za, bez sprzeciwu, ale z pięcioma wstrzymującymi się przyjęły ustawę w całości wraz z poprawkami. Cały Senat ma się nią zająć na posiedzeniu plenarnym w środę.(PAP)