Posłanka Krystyna Skowrońska z PO przekonuje, że zawarte porozumienie z górnikami to dobre rozwiązanie.

Szefowa komisji finansów publicznych mówiła w radiowej Jedynce, że dane dotyczące wpływu przyjętych rozwiązań na Kompanię Węglową, będą dopiero znane. To właśnie ten państwowy koncern generuje największe straty i zatrudnia najwięcej górników. Krystyna Skowrońska oceniła, że więcej szczegółów poznamy po opracowaniu programu i planu naprawy, który jeszcze musi być notyfikowany w Brukseli.

Według premier Ewy Kopacz, koszt porozumienia z górnikami to 2,3 mld złotych. Zgodnie z umową zawartą ze związkowcami, nie dojdzie do likwidacji przynoszących największe straty kopalń. Wprowadzono też zmiany w pakiecie socjalnym, między innymi 3-letnie urlopy przedemerytalne dla pracowników przeróbki