W Sejmie lekkie opóźnienie prac nad zmianą Prawa energetycznego, która wprowadza koncesje na obrót węglem z zagranicą. Sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych nie przyjmie dziś sprawozdania podkomisji, jak wcześniej planowano. Zrobi to na następnym posiedzeniu, które odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Mirosława Nykiel z PO, przewodnicząca podkomisji powiedziała IAR, że powodem są „sensowne” poprawki zgłoszone przez Piotra Naimskiego z PiS-u, na które przychylnie patrzy również ministerstwo gospodarki, a które wymagają rzetelnej analizy.

Nowelizacja Prawa energetycznego zakłada, że udzielenie koncesji na obrót węglem z zagranicą wymagać będzie złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości od 1-go do 20-tu milinów złotych w zależności od rodzaju sprowadzanego węgla. "Ten zapis może spowodować upadek wielu małych firm, dlatego ministerstwo gospodarki rozważa możliwość zwolnienia ich od tej wpłaty" - powiedział IAR wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz.

Nowelizacja Prawa energetycznego jest jedną z trzech ustaw mających chronić sektor górniczy przed nieuczciwą konkurencją. W środę rano sejm rozpatrzy zmianę ustawy o monitorowaniu i jakości paliw, która wprowadza certyfikaty w obrocie węglem oraz przewiduje dotacje z budżetu na likwidację kopalni Kazimierz - Juliusz.

Trzecia z ustaw, nowelizacja Prawa zamówień publicznych, wpłynie do laski marszałkowskiej najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.