Już podpisana umowa zobowiązuje strony do wspólnego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów oraz sfinansowania działań związanych z realizacją inwestycji przypadających na okres trzech kolejnych lat. Partnerzy przewidują, że łączne koszty z tego tytułu wyniosą około miliarda złotych.

Prezes PGE Marek Woszczyk w rozmowie z IAR przyznaje, że pozyskanie partnerów biznesowych trochę przybliża realizację inwestycji.

Rząd zakłada, że budowa pierwszego bloku rozpocznie się w 2019 roku, a jego oddanie do eksploatacji zaplanowano na rok 2024.

Nadal nie wiadomo, gdzie dokładnie powstanie elektrownia jądrowa. Potencjalne lokalizacje są w trzech gminach Choczewo, Gniewino i Krokowa. Budowa elektrowni może kosztować od 40 do 60 miliardów złotych.