Podczas rozpoczynającej się w poniedziałek sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego ma być głosowany kolejny projekt rezolucji, krytykujący budowę gazociągu Nord Stream 2. Zawiera on zapis wzywający do wstrzymania realizacji projektu.

Projekt rezolucji dotyczy wdrożenia układu o stowarzyszeniu Unii Europejskiej z Ukrainą.

Jego autorzy podkreślają w nim m.in. rolę Ukrainy jako strategicznego kraju tranzytu gazu oraz potrzebę modernizacji krajowego systemu przesyłowego, a także znaczenie integracji z rynkiem energii UE. Z zadowoleniem przyjmuje podpisanie długoterminowej umowy na tranzyt gazu przez ten kraj.

Wyrażają jednak zaniepokojenie budową gazociągu Nord Stream 2 i przypominają, że w perspektywie długoterminowej istnieje ryzyko polityczne, gospodarcze i dla bezpieczeństwa związane z budową rosyjsko-niemieckiego gazociągu.

"Rurociąg wzmacnia zależność UE od dostaw rosyjskiego gazu, zagraża rynkowi wewnętrznemu UE, jest niezgodny z polityką energetyczną UE i jej strategicznymi interesami i może mieć negatywne konsekwencje dla rozdartej wojną Ukrainy; w związku z tym, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi stanowiskami, wzywamy wszystkie zainteresowane strony, w szczególności te w państwach członkowskich i Europie, do skorzystania z dostępnych klauzul prawnych w celu wstrzymania projektu" - czytamy w projekcie, który widziała PAP.

Budowie gazociągu, biegnącego z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku, ostro sprzeciwiają się Polska, Ukraina i państwa bałtyckie oraz Stany Zjednoczone.

W przyszłości 55 mld metrów sześc. gazu ziemnego ma być co roku pompowanych z Rosji do Niemiec dwiema nitkami Nord Stream 2, każda o długości około 1200 kilometrów. Rurociąg, którego budowa kosztuje około 9,5 mld euro, jest gotowy w około 90 procentach. W rosyjsko-niemieckim projekcie zaangażowany jest także austriacki koncern energetyczny OMV.

Rosyjska barka Fortuna rozpoczęła układanie gazociągu Nord Stream 2 w wodach Danii - poinformował w sobotę operator budowy i eksploatacji rosyjsko-niemieckiego gazociągu, firma Nord Stream 2 AG, należąca do rosyjskiego koncernu Gazprom.

Pod koniec 2020 roku Duńska Agencja Morska poinformowała, że Fortuna w połowie stycznia br. przystąpi do układania rur dwóch równoległych nitek gazociągu w wodach Bałtyku w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii. Większość brakującego odcinka gazociągu powstać ma właśnie w tych wodach.

Duńska Agencja Morska zapowiadała, że wraz z Fortuną w pracach będą uczestniczyć statki Bałtijskij Issledowatiel i Murman oraz jednostki pomocnicze. Bałtijskij Issledowatiel to jednostka rosyjskich służb ratownictwa morskiego.

21 stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą UE do "natychmiastowego wstrzymania" budowy Nord Stream 2 i nałożenia nowych sankcji na Rosję. Dokument został przygotowany w odpowiedzi na aresztowanie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Rezolucja jest niewiążąca.