Chodzi zatem przede wszystkim o rozbudowę elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Ale inwestycji wymaga też gazowa sieć przesyłowa oraz infrastruktura do transportu ropy naftowej i innych paliw płynnych, nie mówiąc o konieczności utrzymania już istniejących obiektów w należytym stanie.
Zwyczajowo już przy forsowaniu wszelkich specregulacji pojawia się argument o tym, iż realizowanie inwestycji na podstawie ogólnych przepisów jest długotrwałe. Podobnie jest tym razem. „Czas potrzebny do pozyskania wszystkich niezbędnych aktów administracyjnych wynosi średnio 56 miesięcy. Dzięki specustawom istnieje możliwość znacznego skrócenia tego okresu. Obecnie czas przygotowania inwestycji w oparciu o specustawy wynosi ok. 19 miesięcy. W związku z tym rozszerzono katalog strategicznych inwestycji dotyczących sieci przesyłowych oraz inwestycji w sektorze gazowym” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.
W projekcie m.in. zagwarantowano udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym dotyczącym np. uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów