Wśród przesłanek do ponownej analizy długoterminowych decyzji inwestycyjnych PGE wymienia wprowadzenie mechanizmów mocowych, racjonalizację wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, które zapowiedziała ostatnio Komisja Europejska.

"Powyższe czynniki pozwalają nam z większym optymizmem patrzeć na przepływy pieniężne, które decydują o opłacalności elektrowni konwencjonalnych, takich jak w Opolu. Obniżają one także ekspozycję na ryzyko niezadowalającego wykorzystania mocy nowych bloków" - powiedział Woszczyk, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że niedawne propozycje Komisji Europejskiej "wskazują na determinację" w zakresie zmian w funkcjonowaniu w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (ETS). Komisja podała w tym tygodniu, że roczne ograniczenie (cap) emisji w sektorach objętych ETS ma wzrosnąć do 2,20% po 2020 r. z 1,74%. Z kolei emisje z sektorów nieobjętych ETS mają zostać ograniczone o 30% wobec poziomu z 2005 r.

"Już przy cenie CO2 w wysokości 7 euro/t przewaga kosztowa nowej elektrowni węglowej nad starą, mniej efektywną (krańcową) wynosi ok. 40 zł. Wraz ze wzrostem ceny CO2 ta przewaga jeszcze rośnie" - podała spółka w prezentacji.

Zgodnie z porozumieniem z 6 grudnia 2013 r. do umowy z generalnym wykonawcą podpisanej 15 lutego 2012 r. PGE podtrzymał zamiar wydania polecenia rozpoczęcia prac 31 stycznia 2014 r., co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych 1 lutego 2014 r., podano także w komunikacie.

Umowa z konsorcjum firm budowlanych Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z Alstom Power na budowę dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny zakłada, że przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w III kw. 2018 r., a bloku numer 6 w I kw. 2019 r.

Sprawność netto Opole II przewidywana jest na ok. 45,5% brutto. Roczna produkcja energii elektrycznej ma wynieść 12,0-13,4 TWh, przy rocznym zużyciu węgla sięgającym ok. 4,1 mln ton i emisji brutto CO2 na poziomie 745 kg/MWh, podało PGE w komunikacie.

W lutym 2011 r. PGE Elektrownia Opole podpisała z konsorcjum Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa umowę na budowę dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy, opalanych węglem kamiennym, za 9,4 mld zł netto.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,56 mld zł w 2012 r.