Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zastanawia się nad zakupem udziałów w koncesjach zlokalizowanych nie tylko w Norwegii, ale także Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Spółka chce inwestować w krajach stabilnych politycznie i gospodarczo, poinformował pełniący obowiązku prezesa Jerzy Kurella.

"Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wymierne korzyści uzyskujemy przede wszystkim, gdy inwestujemy w krajach stabilnych politycznie i gospodarczo. Norwegia jest tego najlepszym przykładem. Z mojego punktu widzenia lepiej jest inwestować w takich krajach i nawet uzyskać mniejsze, ale pewne zyski, niż w państwach, gdzie istnieje możliwość potencjalnie większego zysku, ale i ryzyko jest niewspółmiernie wyższe. Obecnie myślimy właśnie o tego typu bezpiecznych kierunkach naszej zagranicznej ekspansji" - powiedział Kurella w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Zapytany, czy inwestycje obejmą inne kraje poza Norwegia Kurella odpowiedział twierdząco.

"Zastanawiamy się nad inwestycjami związanymi z zakupem udziałów w koncesjach zlokalizowanych w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. W tym drugim przypadku najbardziej zależałoby nam na pozyskaniu koncesji łupkowych" - powiedział prezes.

Podkreślił, że rola poszukiwań i wydobycia w średnioterminowej strategii PGNiG będzie kluczowa, ponieważ z tego tytułu Grupa PGNiG osiąga ostatnio największe zyski i w tym obszarze czuje się najpewniej.

Przy łupkowych poszukiwaniach spółka chce współpracować z innymi firmami.

"Prowadzimy robocze rozmowy zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi podmiotami. W grę wchodzi trojakiego rodzaju współpraca. Po pierwsze poszukujemy partnerów do naszych koncesji, którzy objęliby w nich część udziałów, ale operatorem pozostałby PGNiG. Druga opcja to wspólne operatorstwo. I wreszcie wejście PGNiG jako partnera na koncesje innych firm" - podkreślił prezes.

PGNiG skierował do europejskich i amerykańskich firm, mających koncesje w Polsce, propozycję wymiany informacji o wynikach dotychczasowych prac poszukiwawczych na zasadzie wzajemności.

Zaznaczył, że w grupie dotychczas prowadzono zbyt wiele projektów naraz, bez wskazania określonego celu.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.