Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest dominantem na rynku hurtowej sprzedaży gazu ziemnego, ponadto posiada ok. 98 proc. udziału w krajowym rynku detalicznej sprzedaży tego paliwa. Prezes UOKiK wszczęła postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem nadużywania przez PGNiG swojej pozycji na tych rynkach.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeanalizował umowy zawarte przez PGNiG z kontrahentami przemysłowymi i przedsiębiorcami kupującymi od PGNiG paliwo gazowe celem jego dalszej odsprzedaży oraz stosowane przez PGNiG wzorce umowne. Wstępna analiza zawartych w nich postanowień wykazała, że za ich sprawą może dochodzić do ograniczania konkurencji. Wątpliwości wzbudziły m.in. klauzule ograniczające odbiorcom paliwa gazowego możliwości zmniejszania zamawianych na kolejne lata ilości paliwa gazowego w stosunku do zamawianych wcześniej. Ponadto Prezes UOKiK zakwestionowała klauzule utrudniające kontrahentom odsprzedawanie gazu zakupionego w PGNiG.

Dziś w sprawie m.in. opisanych wyżej praktyk wszczęte zostało postępowanie antymonopolowe przeciwko PGNiG - Z danych zebranych podczas postępowania wyjaśniającego wynika, że są podstawy by sądzić, że PGNiG w swoich umowach stosuje różnego rodzaju postanowienia, które mogą stanowić praktykę ograniczającą konkurencję. Sprawdzimy czy spółka nadużyła swojej siły rynkowej w kontaktach z kontrahentami - zapowiada Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes UOKiK.

Postępowanie będzie prowadzone również w oparciu o przepisy unijne. Prezes UOKiK przeanalizuje, czy praktyka spółki mogła mieć wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w sposób naruszający art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeśli stawiane zarzuty potwierdzą się, przedsiębiorcy grozi sankcja finansowa. Maksymalnie może ona wynieść 10 proc. przychodu.