Premier podkreślił, że rząd na pewno nie będzie faworyzował także poprzez rozstrzygnięcia ustawowe najdroższych sposobów produkowania energii odnawialnej. Zapewnił, że Polska będzie szukała takich źródeł energii odnawialnej, które są najbardziej adekwatne do naszych możliwości.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii wchodzi w skład tak zwanego "trójpaku energetycznego". Zawiera on projekt prawa energetycznego i prawa gazowego.