Na obszarze licencji należącej do Balin Energy - spółki joint venture, której udziałowcami są PKN Orlen oraz Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief - na łotewskim szelfie bałtyckim rozpoczęto wiercenie pierwszego otworu poszukiwawczego, podał PKN Orlen w komunikacie.

"Poszukiwanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego jest jednym z filarów Strategii PKN Orlen przyjętej w ubiegłym roku. Cieszę się, że równolegle z prowadzeniem prac poszukiwawczych na koncesjach w Polsce, uruchamiamy wiercenia w ramach Projektu Bałtyk, otwierając nowe możliwości w obszarze upstreamu" - powiedział prezes Orlenu Jacek Krawiec, cytowany w komunikacie.

Wiercenie prowadzone jest na półzanurzalnej platformie wiertniczej o nazwie Ocean Nomad, która została przyholowana na miejsce planowanych prac w obrębie łotewskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Prace wiertnicze prowadzone są na głębokości 132 m, pod poziomem wody i potrwają około 40 dni. W tym czasie wykonany zostanie odwiert o całkowitej głębokości 1500 m p.p.m., w miejscu oddalonym o 104 kilometry od zachodniego wybrzeża Łotwy. Dwa bloki koncesyjne, które objęte są 30 letnimi licencjami wydobywczymi zlokalizowane są na wodach łotewskich, w pobliżu granicy ze Szwecją i obejmują łącznie obszar 1664 km2.

Wyniki analiz przeprowadzonych przez Balin Energy pozwoliły na podjęcie decyzji o umiejscowieniu urządzeń wiertniczych oraz rozpoczęciu fazy wierceń. Prace wykonuje podmiot zależny spółki Diamond Offshore Drilling Inc., pod nadzorem firmy konsultingowej Senergy. Dowodem występowania w basenie Morza Bałtyckiego komercyjnych ilości zasobów ropy naftowej i gazu jest niedaleka obecność eksploatowanych pól wydobywczych, zarówno na lądzie jak i na morzu, między innymi w łotewskiej miejscowości Kuldīga.

Balin Energy to spółka joint venture utworzona przez Orlen International Exploration and Production Company B.V. - podmiot zależny PKN Orelen oraz Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief U.A. w której każdy z udziałowców posiada po 50% udziałów.