Jak poinformowała ARP, łączna wartość wniosków o dotację to blisko 165 mln zł. "Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zapadnie na przełomie lutego i marca 2013 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" - poinformowała ARP.

Program "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy" to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Agencji Rozwoju Przemysłu. Projekt ukierunkowany jest na rozwój technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce i na wdrożenie ich w działalności gospodarczej. Dofinansowane będą projekty o budżecie od 3 do 200 mln zł, o okresie realizacji do 36 miesięcy. Na realizację programu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy" przeznaczono 500 mln zł.

Jak poinformowała ARP, program finansowany jest ze środków publicznych, przekazanych przez NCBiR jako dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, którym dysponuje Agencja.

Kolejny nabór wniosków ma być ogłoszony przez obie instytucje w 2013 roku.