Wszystkie inwestycje w północno-wschodniej Polsce, które będą zrealizowane w ramach polsko-litewskiego mostu energetycznego, będą o kilkaset milionów złotych tańsze niż pierwotnie zakładano - poinformował PAP w czwartek PSE Operator SA.

To efekt rozstrzygniętych przetargów. Budowa mostu energetycznego obejmuje 12 inwestycji na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Pierwotnie szacowano, że będą one kosztowały 2,2 mld zł; wiadomo jednak, że będzie to mniej, ok. 1,7-1,8 mln zł - powiedział w czwartek PAP dyrektor departamentu inwestycji w PSE Operator SA Marcin Laskowski.

Dodał, że w ramach programu Infrastruktura i Środowisko jest na to 725 mln zł; pozostałe pieniądze to wkład własny inwestora, czyli firmy PSE Operator SA.

Laskowski ocenił, że przygotowania do inwestycji są bardzo zaawansowane. "Formalno-prawne przygotowanie jest bardzo daleko posunięte. Na części obiektów już trwają prace budowlano-montażowe" - powiedział. Wszystkie inwestycje mają być gotowe w 2015 r. Najwięcej z nich będzie przeprowadzonych w 2014 r.

Reklama

Laskowski poinformował też, że zawarte są już umowy z wykonawcami. Tylko w jednym przypadku - linii Ełk-granica państwa - inwestycja jest podzielona. Oddzielny wykonawca przygotowuje wszystkie procedury potrzebne do rozpoczęcia robót. Jeszcze w 2012 roku będzie ogłoszony ostatni przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych i montażowych w ramach tej linii.

Laskowski podkreślił, że w przetargach startowało wiele firm i konkurencja była duża. "W stosunku do tych pierwotnych szacunków można powiedzieć, że są spore oszczędności. Myślę, że możemy nawet mówić o kilkuset milionach złotych potencjalnych oszczędności" - powiedział Laskowski.

Realizacja wszystkich inwestycji ma umożliwić transgraniczny przesył energii o mocy 500 MW pomiędzy Polską a Litwą w obu kierunkach.

Najbardziej zaawansowaną inwestycją jest trwająca budowa stacji Ołtarzew (Mazowieckie), która ma być gotowa w 2013. r. W przypadku pozostałych inwestycji inwestor albo ma już decyzję środowiskową, albo jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, trwają prace nad umieszczaniem inwestycji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy wykupy gruntów. W Podlaskiem od sierpnia 2012 r. trwa budowa linii Ostrołęka-Łomża-stacja Narew.

Po 2015 roku PSE Operator SA chce realizować drugi etap mostu energetycznego w centralnej i północno-wschodniej Polsce tak, by możliwości przesyłowe z Litwą osiągnęły moc do tysiąca MW do roku 2020. Miałoby to kosztować 1,2-1,3 mld zł. Pieniądze na ten cel miałyby również pochodzić z funduszy unijnych, z nowej perspektywy finansowej.