Historia TGE

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma 98 proc. udziałów w kapitale TGE.

TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Dnia Bieżącego oraz Rynek Praw Majątkowych. Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełda towarowa w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EuroPEX promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie.
W grudniu 2010 r. TGE uruchomiła tzw. mechanizm market coupling, dzięki któremu członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot mogą handlować energią elektryczną na obu giełdach na transgranicznym połączeniu - SwePol.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. jako pierwsza w Polsce otrzymała zezwolenie na prowadzenie Izby Rozliczeniowej i Izby Rozrachunkowej (IRR). Zgodnie z art. 68a ust. 14 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, mogą one pełnić funkcję Giełdowej Izby Rozrachunkowej (GIR).

Od czerwca 2010, prowadzona przez IRGIT Giełdowa Izba Rozrachunkowa, rozlicza transakcje zawierane na wszystkich rynkach Towarowej Giełdy Energii (TGE) – Rynku Terminowym Towarowym (RTT), Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB), Rynku Uprawnień do Emisji CO2 (RUE) oraz Rynku Praw Majątkowych (RPM). Rozpoczęcie działalności Giełdowej Izby Rozrachunkowej umożliwiło Towarowej Giełdzie Energii S.A. dalsze prowadzenie obrotu kontraktami terminowymi na dostawę energii elektrycznej.