Domy maklerski BOŚ i Noble Securities zostały pierwszymi członkami rynku gazu Towarowej Giełdy Energii (TGE) - poinformowała we wtorek TGE w komunikacie.

TGE podała, że to istotny krok na drodze do uruchomienia giełdowego obrotu gazem. W obecnym stanie prawnym transakcje giełdowe na rynku gazu możliwe są wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich oraz towarowych domów maklerskich (członków TGE).

Nowi członkowie giełdy gazu muszą jeszcze uzyskać tzw. kod ZUP (Zleceniodawca Usługi Przesyłowej), na podstawie zawartej z Gaz-System umowy. Dom maklerski, jako członek giełdy, może działać w imieniu własnym i na własną rzecz jako zleceniodawca usługi przesyłowej lub na rzecz zleceniodawcy.

Od wszystkich podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w rynku gazu wymagane jest oprócz zawarcia porozumienia z domem maklerskim, który będzie dany podmiot reprezentował na TGE, podpisanie umowy przesyłowej z Gaz-Systemem. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się obrotem gazu, wymagana jest też koncesja na obrót paliwem gazowym wydana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedsiębiorstwa, które kupują gaz na potrzeby własne, nie potrzebują takiej koncesji.

Transakcje zawierane na TGE są anonimowe, strony transakcji nie mają informacji o sobie.

Towarowa Giełda Energii powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma 98 proc. udziałów w kapitale TGE.

W grudniu 2010 r. TGE uruchomiła tzw. mechanizm market coupling, dzięki któremu członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot mogą handlować energią elektryczną na obu giełdach na transgranicznym połączeniu - SwePol.