Ponad połowa (57%) ankietowanych Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest potrzebna, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

Na pytanie czy elektrownia jądrowa w Polsce jest potrzebna twierdząco odpowiedziało 57% ankietowanych, 20% było przeciwnego zdania, a 23% nie miało na ten temat opinii, wynika z informacji zamieszczonej na profilu Ministerstwa Klimatu na Twitterze.

Za budową elektrowni jądrowej opowiadali się częściej mężczyźni (70% respondentów) niż kobiety (45%), osoby o wyższych dochodach (67% ankietowanych o dochodach powyżej 7,5 tys. zł miesięcznie) oraz mieszkańcy miast od 100 do 500 tys. mieszkańców (64%).

Za budową elektrowni jądrowej częściej opowiadali się też respondenci ze średnim i wyższym wykształceniem (odpowiedni 61% i 62%), w przypadku respondentów z podstawowymi i zawodowym odsetek odpowiedzi twierdzących był nieco niższy (51%).

Badanie IMAS International przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2 028 Polaków w wieku 18-64 lata techniką CAWI między 31 lipca a 12 sierpnia 2020 r.