Litwa, Polska, Austria, Estonia, Grecja, Łotwa, Luksemburg i Hiszpania wystosowały do Komisji Europejskiej list w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w walce z konsekwencjami COVID-19, podało Ministerstwo Rozwoju. Sygnatariusze postulują m.in. zainwestowanie ponad 2 bln euro w samą tylko energię wiatrową i słoneczną w ciągu najbliższych 30 lat.

"W Europie musimy tworzyć i utrzymywać odpowiednie łańcuchy produkcyjne i łańcuchy dostaw w zakresie energii odnawialnej. Wesprze to również europejskie dążenia do technologicznej suwerenności w strategicznych sektorach. Dwie główne obecnie technologie produkcji energii odnawialnej - wiatrowa i słoneczna - oraz technologie magazynowania energii powinny zostać uznane za strategiczne łańcuchy wartości. Istotne jest włączenie ich do prac forum strategicznego ds. ważnych projektów, które są przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI)" - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

List postuluje opracowanie ambitnego planu naprawczego, stymulującego wzrost gospodarczy i zatrudnienie w UE, w tym:

- ulokowanie produkcji OZE w Europie;

- uznanie technologii do produkcji OZE i przechowywania energii za strategiczne elementy łańcucha dostaw;

- zainwestowanie - w ciągu najbliższych 30 lat - ponad 2 bln euro w samą tylko energię wiatrową i słoneczną.

"Jak podkreślają sygnatariusze listu, zdolność do produkcji technologii związanych z OZE może przesądzić o suwerenności technologicznej UE w rzeczywistości po pandemii COVID-19. Chcą oni wzmacniać rolę lokalnych wytwórców w łańcuchu dostaw energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu proponują uruchomienie mechanizmu IPCEI (Ważne Projekty Wspólnego Interesu Europejskiego) dot. energetyki odnawialnej" - czytamy dalej.

W związku z tym, wskazują na możliwość uruchomienia odpowiednich tzw. IPCEI, jak również dostosowania ram prawnych dotyczących pomocy państwa w celu zachęcenia do udzielania wsparcia publicznego w tych strategicznych łańcuchach wartości.

"W liście poruszono również temat dotacji dla sektora energii odnawialnej. W tym jego dostępu do takich instrumentów finansowych UE, jak InvestEU, CEF, zielone obligacje, fundusze na rzecz innowacji i modernizacji, nowo tworzony Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w tym w szczególności dla MŚP, a także kwestia dostępu do przyszłych instrumentów odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19" - podano w materiale.

Autorzy listu wezwali Komisję Europejską do szybkiego podjęcia konkretnych działań w celu pobudzenia ekologicznego wzrostu gospodarczego, w tym m.in. zainicjowania nowego sojuszu na rzecz przemysłu energii odnawialnej oraz włączenia wszystkich przedstawicieli przemysłu energii odnawialnej do forum przemysłowego

Sygnatariuszami listu są: Litwa, która go zainicjowała oraz Polska, Austria, Estonia, Grecja, Łotwa, Luksemburg i Hiszpania. Z polskiej strony pod listem podpisali się wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz minister klimatu Michał Kurtyka. List skierowano do unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry'ego Bretona i komisarz ds. energii Kadri Simson.